Archiv veřejných zakázek

Autokláv pro katalytické testy

Základní informace o veřejné zakázce

Název Autokláv pro katalytické testy
ID na profilu zadavatele P17V00000003
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 9.5. 2017 14:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 29.5. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota 1 600 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů BioTech, a.s., Donau Lab, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče BioTech, a.s.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Autokláv pro katalytické testy" je dodávka autoklávu pro katalytické testy se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 1,29 MB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 18 kB 15.5. 2017 23:45
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 9.5. 2017 14:20
Vysvětlení č. 1 icon pdf 140 kB 15.5. 2017 23:45
Vysvětlení č. 2 icon pdf 116 kB 19.5. 2017 22:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 298 kB 17.7. 2017 13:10
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 243 kB 17.7. 2017 13:10
Smlouva o realizaci dodávky s BioTech, a.s. icon pdf  718 kB 12.9. 2017 9:05