Archiv veřejných zakázek

Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů 2
ID na profilu zadavatele P17V00000008
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 31.7. 2017 09:15
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 14.8. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota 1 050 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů ANAMET s.r.o., ROFA Praha s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče ANAMET s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů 2" je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,61 MB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 25 kB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 31.7. 2017 9:15
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 31.7. 2017 9:15

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 184 kB 14.9. 2017 11:40
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 249 kB 14.9. 2017 11:40
Smlouva o realizaci dodávky s ANAMET s.r.o. icon pdf 1,71 MB 10.10. 2017 16:25