Archiv veřejných zakázek

Jednokanálový plynový chromatograf

Základní informace o veřejné zakázce

Název Jednokanálový plynový chromatograf
ID na profilu zadavatele P17V00000011
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 7.9. 2017 17:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 29.9. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka, Pragolab s.r.o., HPST, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Pragolab s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Jednokanálový plynový chromatograf" je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,69 MB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 22 kB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 11 kB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 7.9. 2017 17:30
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 7.9. 2017 17:30
Vysvětlení č. 1 icon pdf 159 kB 15.9. 2017 14:25 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 703 kB 15.9. 2017 14:25 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně revizí) icon pdf 611 kB 15.9. 2017 14:25 
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon pdf 430 kB 15.9. 2017 14:25 
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon word 22 kB 15.9. 2017 14:25 
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2, včetně revizí) icon pdf 440 kB 15.9. 2017 14:25 
Vysvětlení č. 2 icon pdf 119 kB 25.9. 2017 18:40

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 605 kB 19.10. 2017 23:05
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 461 kB 19.10. 2017 23:05
Smlouva s Pragolab, s.r.o. icon pdf 683 kB 9.11. 2017 11:05