Archiv veřejných zakázek

Zařízení pro testování mrazuvzdornosti

Základní informace o veřejné zakázce

Název Zařízení pro testování mrazuvzdornosti
ID na profilu zadavatele P18V00000005
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 2.5. 2018 15:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 17.5. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Zařízení pro testování mrazuvzdornosti" je dodávka zařízení pro testování mrazuvzdornosti se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,59 MB 2.5. 2018 15:40
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 23 kB 2.5. 2018 15:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 2.5. 2018 15:40
Příloha č. 3: Čestné prohlášení icon word 60 kB 2.5. 2018 15:40
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 2.5. 2018 15:40
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 62 kB 2.5. 2018 15:40
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 28 kB 2.5. 2018 15:40

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v řízení icon pdf 335 kB 6.6. 2018 14:25
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 225 kB 6.6. 2018 14:25