Archiv veřejných zakázek

6 x Kryostat cirkulační

Základní informace o veřejné zakázce

Název 6 x Kryostat cirkulační
ID na profilu zadavatele P18V00000022
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 1.10. 2018 17:35
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 25.10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Donau Lab, s.r.o., Fisher Scientific spol. s r.o., Ilabo s.r.o., VWR International s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Fisher Scientific spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "6 x Kryostat cirkulační" je dodávka šesti cirkulačních kryostatů, včetně příslušenství, veškerých součástí i dalších komponent, jejich instalace a zprovoznění, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,64 MB 1.10. 2018 17:35
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 49 kB 1.10. 2018 17:35
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 1.10. 2018 17:35
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 60 kB 1.10. 2018 17:35
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 1.10. 2018 17:35
Příloha č. 7: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 71 kB 1.10. 2018 17:35
Příloha č. 8: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 1.10. 2018 17:35
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 629 kB 8.10. 2018 15:05
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon word 48 kB 8.10. 2018 15:05

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 311 kB 9.11. 2018 20:35
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 304 kB 9.11. 2018 20:35
Smlouva o realizaci dodávky s Fisher Scientific spol. s r.o. icon pdf 1,22 MB 30.11. 2018 15:40
Faktura Fisher Scientific spol. s r.o. icon pdf 22 kB 9.1. 2019 13:55