Archiv veřejných zakázek

Laboratorní nábytek a vybavení

Základní informace o veřejné zakázce

Název Laboratorní nábytek a vybavení
ID na profilu zadavatele P19V00000003
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 15.5. 2019 09:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 31.5. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 1 300 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů FUTURELAB TECHNOLOGY s.r.o., NUVIA a.s., KANONA a.s., VWR International s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče VWR International s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Laboratorní nábytek a vybavení" je dodávka a instalace laboratorního nábytku a dalšího vybavení do laboratoří zadavatele dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 10,9 MB 15.5. 2019 09:00
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 190 kB 15.5. 2019 09:00
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon pdf 906 kB 15.5. 2019 09:00
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 194 kB 15.5. 2019 09:00
Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení icon word 154 kB 15.5. 2019 09:00
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 105 kB 15.5. 2019 09:00
Příloha č. 6: Seznam položek dodávky k ocenění icon excel 12 kB 15.5. 2019 09:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,49 MB 24.6. 2019 07:55
Smlouva o realizaci dodávky s VWR International s.r.o. icon pdf 3,4 MB 2.7. 2019 15:00
Faktura VWR International s.r.o. icon pdf 108 kB 28.8. 2019 11:15