Archiv veřejných zakázek

Pec pro experimentální indukční ohřev

Základní informace o veřejné zakázce

Název Pec pro experimentální indukční ohřev
ID na profilu zadavatele P19V00000005
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 24.5. 2019 12:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 6.6. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 400 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Pec pro experimentální indukční ohřev" je dodávka ohřevové pece pro reaktor, pracující na principu indukčního ohřevu jedné z reakčních složek.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 8,09 MB 24.5. 2019 12:50
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 97 kB 24.5. 2019 12:50
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 20 kB 24.5. 2019 12:50
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 58 kB 24.5. 2019 12:50
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 65 kB 24.5. 2019 12:50
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 24.5. 2019 12:50

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení řízení na zadání veřejné zakázky icon pdf 1,41 MB 7.6. 2019 12:45