Archiv veřejných zakázek

Aparatura pro čištění syntézního plynu - opakované řízení

Základní informace o veřejné zakázce

Název Aparatura pro čištění syntézního plynu - opakované řízení
ID na profilu zadavatele P19V00000013
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 1.8. 2019 09:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 16.8. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 560 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Aparatura pro čištění syntézního plynu - opakované řízení" je dodávka aparatury pro čištění syntézního plynu, jejíž funkcí bude čistit protékající syntézní plyn.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 13,86 MB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 2a: Specifikace veřejné zakázky icon word 24 kB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 2b: Protokol o prostředí icon pdf 5,45 MB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 2c: Technologické schéma icon pdf 57 kB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 63 kB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 65 kB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 24 kB 1.8. 2019 09:30
Příloha č. 6: Bezpečnostní pokyny v areálu Chempark Záluží icon pdf 70 kB 1.8. 2019 09:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 1,16 MB 23.8. 2019 12:10