Archiv veřejných zakázek

Aparatura pro čištění syntézního plynu - opakované řízení II

Základní informace o veřejné zakázce

Název Aparatura pro čištění syntézního plynu - opakované řízení II
ID na profilu zadavatele P19V00000014
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 26.8. 2019 10:10
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 10.9. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů AIRS, s.r.o.; INELSEV Servis s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče INELSEV Servis s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Aparatura pro čištění syntézního plynu - opakované řízení II" je dodávka aparatury pro čištění syntézního plynu, jejíž funkcí bude čistit protékající syntézní plyn.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 13,73 MB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 2a: Specifikace veřejné zakázky icon word 21 kB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 2b: Protokol o prostředí icon pdf 5,45 MB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 2c: Technologické schéma icon pdf 57 kB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 59 kB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 65 kB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 26.8. 2019 10:10
Příloha č. 6: Bezpečnostní pokyny v areálu Chempark Záluží icon pdf 70 kB 26.8. 2019 10:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rohodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,42 MB 1.10. 2019 13:45
Smlouva o realizaci dodávky s INELSEV Servis s.r.o. icon pdf 2,54 MB 1.10. 2019 13:50
Faktura INELSEV Servis s.r.o. icon pdf 30 kB 13.12. 2019 10:50