Absolventi v UniCRE

Luboš Matoušek

Luboš MatoušekProč sis zvolil studium chemie a která škola to byla?

Studium chemie jsem si zvolil z toho důvodu, že poptávka po "chemicky" vzdělaných lidech roste a mladí lidé nechtějí chemii studovat nebo se jí bojí. Vlastně obecně technické obory moc netáhnou, což je způsobeno nejspíš jejich náročností. Mladí lidé si zkrátka zvolí to nejmenší zlo, které vidí ve studiu ekonomických a humanitních oborů. Mě ale už na gymnáziu nejvíce zajímaly předměty technického směru (fyzika, matematika a chemie). Po dokončení gymnázia jsem věděl, že budu studovat obor s technickým zaměřením. Vybral jsem si ČVUT FEL a VŠCHT FCHT. Po roce studia jsem zjistil, že k chemii mám blíž a studium na elektrotechnické fakultě na ČVUT jsem ukončil a pokračoval ve studiu na fakultě chemických technologií na VŠCHT Praha v bakalářském studiu. Dále jsem pokračoval v magisterském studiu na fakultě technologie ochrany prostředí, kde jsem si zvolil obor, zabývající se technologií paliv.

Co Tě přivedlo do UniCRE?

Myslím, že někdy ve 3. ročníku studia na VŠ, když jsem zpracovával bakalářkou práci, jsem si řekl, že bych chtěl v budoucnu pracovat ve výzkumu. UniCRE proto byla dobrá volba, jelikož je to nové moderní výzkumné pracoviště, které se navíc orientuje na průmyslovou výrobu v Chemparku. Navíc v navazujícím magisterském oboru jsem měl možnost v rámci studia si toto výzkumné centrum projít takřka laboratoř po laboratoři a v 5. ročníku mi bylo umožněno zde vypracovat diplomovou práci.

V čem tady spočívá Tvoje práce?

V UniCRE pracuji na pozici Výzkumný a vývojový pracovník - junior ve středisku průmyslové chemie. Konkrétně se zabývám vývojem nových asfaltových pojiv a výzkumem alternativních surovin pro výrobu asfaltů. Znamená to, že si v prvním kroku nastuduji příslušnou odbornou literaturu k dané problematice. Ve druhém kroku zjistím, zda máme technické možnosti tuto problematiku řešit. Jestliže ano, navrhnu společně po konzultaci s kolegy postup. Poté se společně s laborantkami věnujeme příslušným analýzám. Ve finále pak vyhodnotím výsledky analýz a sepíši zprávu, která obsahuje:

   • Jaká problematika se řešila.
   • Proč se tato problematika řešila.
   • Jakým způsobem se daná problematika řešila.
   • Zhodnocení výsledků.