Aktuální projekty

Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO

Evidenční číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001801
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2017
Rok ukončení projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Věnceslava Tokarová
Popis projektu:

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO (dále jen CATAMARAN) je zaměřen na posílení výzkumné infrastruktury CATPRO s cílem zvýšit její konkurenceschopnost, potenciál pro mezinárodní kooperativní výzkum, kvalitu tohoto výzkumu i jeho výsledky. Projekt zahrnuje doplnění infrastruktury o nové pokusné jednotky a přístroje, vybudování pracoviště strukturně zobrazovacích metod a podporu vlastní výzkumné činnosti s využitím infrastruktury CATPRO. Výzkum bude zaměřen na problematiku transformace syntézního plynu, získaného zplyňováním netradičních surovin, zejména biomasy, na chemikálie, využitelné hlavně jako složky moderních paliv s důrazem na paliva pro vznětové motory. Výsledkem řešení projektu bude návrh specifické varianty Fischer-Tropschovy syntézy v kombinaci s procesem štěpení vysokomolekulárních produktů a recyklem některých frakcí.

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV cz