Výzkum

Přednášející

   
 Ingo Sartorius

Ingo Sartorius

Dr. Ingo Sartorius je od roku 2008 výkonným ředitelem PlasticsEurope Deutschland e.V. ve Frankfurtu nad Mohanem. V této funkci je vedoucím obchodní jednotky "Consumer and Environmental Affairs". V roce 1996 nastoupil do společnosti "Verband Kunststofferzeugende Industrie e.V.” (současný PlasticsEurope Deutschland e.V.) jako expert obchodní jednotky "Plastics and Environment". Získal doktorát z fyzikální chemie na německé Technické univerzitě v Brunswicku. PlasticsEurope Deutschland e.V. je součástí panevropské sítě PlasticsEurope v Bruselu. Ve Frankfurtu je řízena centrální oblast, do níž patří Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko.

   
Kazimierz Borkowski

Kazimierz Borkowski

Dr. Kazimierz Borkowski je od roku 2011 výkonným ředitelem společnosti PlasticsEurope Polska Foundation, polské divize společnosti PlasticsEurope, která je vedoucí panevropskou asociací producentů plastů.

V průběhu své více než 20leté kariéry vykonával různé manažerské pozice, naposledy působil jako výkonný ředitel společnosti Arkema sp. z o.o, polské pobočky nadnárodní výrobně chemické a plastikářské skupiny.

Na Varšavské technické univerzitě získal titul Ph.D. v oboru chemie a ve společném studijním programu Warsaw School of Economics and HEC Paris získal i postgraduální manažerské vzdělání.

   
 Petr Zámostný

Petr Zámostný

Prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde v současné době působí na Fakultě chemické technologie jako profesor pro obor Organická technologie. Od roku 2014 je proděkanem pro pedagogiku na Fakultě chemické technologie. Je členem představenstva České společnosti průmyslové chemie, členem České společnosti chemického inženýrství a České společnosti chemické. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena do oblastí petrochemie, chemického a farmaceutického inženýrství. V petrochemické oblasti se věnuje zejména experimentálnímu i teoretickému studiu pyrolýzních a krakovacích reakcí a modelování souvisejících výrobních procesů. Je autorem nebo spoluautorem 67 publikací uvedených v databázi Web of science. Intenzivně se věnuje spolupráci s chemickým a farmaceutickým průmyslem – během své kariéry byl řešitelem nebo spoluřešitelem téměř 50 projektů smluvního výzkumu.

   
 Lubomír Lukáč

Lubomír Lukáč

Ing. Lubomír Lukáč v současné době spolupracuje se společností Chemical Solutions na projektech pro klienty z chemického a petrochemického průmyslu, zejména v oblasti technologie, rozvoje trhu a v komerční oblasti.

Před odchodem do důchodu v roce 2016 pracoval 39 let jako technolog, technický ředitel, ředitel pro technologie, výrobní ředitel a obchodní ředitel ve společnostech Chemické závady Sokolov, Eastman Chemical, Hexion a Unipetrol.

V průběhu své praxe řídil výstavbu technologických jednotek, budování technologického know-how a zřizování aplikačního servisu, zavádění nových výrobků na trh, řídil výzkum a vývoj. V průběhu práce pro Unipetrol byl rovněž předsedou představenstva Butadienu Kralupy a.s. a předsedou představenstva VÚAnCh (nyní UniCRE).

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, ČR, Chemické inženýrství

   

 

 

 

 

Akreditovaná laboratoř

ilac-mra

V centru, v rámci odboru analytické chemie, působí vyhrazené pracoviště – Zkušební laboratoř analytické chemie (č. 1153), akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř je situována na dvou pracovištích, v Litvínově a v Ústí nad Labem.

Osvědčení o akreditaci č. 598/2021 je platné do 5.8. 2025.

Předmětem zkoušek jsou rozbory odpadních vod, odpadů a jejich vodných výluhů, absorpčních roztoků, zemin a ropných frakcí, v rozsahu daném aktuální přílohou k osvědčení o akreditaci.

cia logo

Kontakt: Mgr. Jiří Čmelík, PhD.

Platný certifikát ke stažení: