Aktuální projekty

Chemical looping gasification for sustainable production of biofuels (CLARA)

Evidenční číslo: 817841
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2018
Rok ukončení projektu: 2022
Poskytovatel dotace: EU: Horizon 2020
Příjemce dotace: TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT (TUDA)
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., AICHERNIG ENGINEERING GMBH (AE), CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB (CTH), AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), RWE POWER AG (RWE), FUNDACION CENER-CIEMAT (CENER), UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA (UNIVAQ), TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (TU WIEN), FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH (FZJ), TORKAPPARATER TERMISK PROCESSUTRUSTNING AB (ABT), UNIVERSITY OF ULSTER (Ulster), ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH)
Řešitel za UniCRE: Josef Šimek

Popis projektu:

Cílem projektu je ověření celého výrobního řetězce zplyňování biomasy na syntézní plyn za použití zplyňování v chemické smyčce. Získaný syntézní plyn je čištěn, přeměňován na lineární uhlovodíky pomocí Fischer-Tropshovy syntézy, které jsou následně rafinovány, krakovány a jsou z nich připravovány komponenty motorových paliv. Procesy využívající stávající technologie pro výrobu syntézního plynu jsou v současném tržním prostředí neekonomické a postrádají technologickou konkurenceschopnost. Projekt tento problém řeší tzv. chemickou zplyňovací smyčkou (CLG). Inovativní CLG používá nosič kyslíku, který cyklicky přenáší kyslík mezi zplyňovacím a oxidačně regeneračním reaktorem. Díky CLG lze vyrábět vysoce kvalitní syntézní plyn s nízkým obsahem dusíku i bez nutnosti výroby čistého kyslíku. Vynechání separace vzduchu má vysoký potenciál na zvýšení celkové efektivity konverze a ekonomické proveditelnosti zplyňování biomasy.

Cílem projektu je také ověření CLG procesu v pilotním měřítku 1 MWth. Tato technologie byla dosud studována pouze v laboratorním provedení a výkonem do 25 kWth. Dále bude vyvinut koncept předběžného zpracování biogenních zbytků, který umožní jejich využití v CLG, a koncept inovativního čištění syntézního plynu, který zredukuje kapitálové náklady. Celý procesní řetězec včetně předběžného zpracování biomasy, její zplynění, zpracování syntézního plynu, Fischer-Tropschova syntéza a hydrokrakování FT-vosků bude navržen k výrobě příští generace udržitelných kapalných biopaliv. Měřítko zpracování bude za použití adekvátních modelů zvětšeno do průmyslového rozsahu.

Tato komunikační aktivita souvisí s projektem CLARA. Tento projekt byl financován z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817841.

EU logo 150.EU logo