Tenders Archive

Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování 2
ID na profilu zadavatele P18V00000012
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 11:10
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.8. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů CLASIC CZ spol. s r.o., ZVU Engineering a.s., Advanced Machinery and Technology Chemnitz GmbH
Specifikace vybraného uchazeče Advanced Machinery and Technology Chemnitz GmbH
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování 2" je dodávka pokusné jednotky pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování se všemi součástmi a příslušenstvím, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,22 MB 11.7. 2018 11:10
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 145 kB 11.7. 2018 11:10
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 11.7. 2018 11:10
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 11.7. 2018 11:10
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 62 kB 11.7. 2018 11:10
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.7. 2018 11:10
Příloha č. 8: Položkový rozpočet icon excel 76 kB 11.7. 2018 11:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Protokol o posouzení nabídek icon pdf 638 kB 4.10. 2018 09:50
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 474 kB 4.10. 2018 09:50
Posouzení splnění podmínek vybraným dodavatelem icon pdf 213 kB 4.10. 2018 09:50
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 1 MB 23.4. 2019 15:00
Smlouva o realizaci dodávky s Advanced Machinery and Technology Chemnitz GmbH icon pdf 3.,5 MB 20.3. 2019 14:25
Faktura Advanced Machinery and Technology Chemnitz GmbH icon pdf 118 kB 25.3. 2019 14:40