Archiv veřejných zakázek

Teplotní komora pro zkušební lis

Základní informace o veřejné zakázce

Název Teplotní komora pro zkušební lis
ID na profilu zadavatele P17V00000004
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 9.5. 2017 14:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 24.5. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota 650 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů LaborTech, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče LaborTech, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Teplotní komora pro zkušební lis" je dodávka teplotní komory pro zkušební lis, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 1,11 MB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 5: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 9.5. 2017 14:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 195 kB 17.7. 2017 13:15
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 238 kB 17.7. 2017 13:15
Smlouva o realizaci dodávky s LaborTech, s.r.o. icon pdf 830 kB 11.9. 2017 17:20