Archiv veřejných zakázek

Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů
ID na profilu zadavatele P17V00000005
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 17.5. 2017 19:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 31.5. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota 1 050 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů" je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,52 MB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 25 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 17.5. 2017 19:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 175 kB 31.7. 2017 08:55
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 251 kB 31.7. 2017 08:55