Archiv veřejných zakázek

Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů 2
ID na profilu zadavatele P17V00000009
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 31.7. 2017 9:55
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 14.8. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota 650 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Anton Paar Czech Republic s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Anton Paar Czech Republic s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů 2" je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,02 MB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 24 kB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 102 kB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 31.7. 2017 9:55
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 31.7. 2017 9:55

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 275 kB 14.9. 2017 10:30
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 284 kB 14.9. 2017 10:30
Smlouva o realizaci dodávky s Anton Paar Czech Republic s.r.o. icon pdf 1,29 MB 10.10. 2017 16:30