Archiv veřejných zakázek

Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení

Základní informace o veřejné zakázce

Název Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení
ID na profilu zadavatele P18V00000001
Evidenční číslo ve věstníku VZ Z2018-006580
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 2.3. 2018 18:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 9.4. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 8 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů SPECION, s.r.o., TESCAN Brno, s.r.o., JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
Specifikace vybraného uchazeče JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení" je dodávka skenovacího elektronového mikroskopu se všemi součástmi a příslušenstvím, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,96 MB 2.3. 2018 18:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 59 kB 2.3. 2018 18:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 102 kB 2.3. 2018 18:00
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 2.3. 2018 18:00
Příloha č. 4: Oceněný výkaz položek icon excel 11 kB 2.3. 2018 18:00
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 71 kB 2.3. 2018 18:00
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 2.3. 2018 18:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 286 kB 29.5. 2018 15:20
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 3,35 MB 23.4. 2019 15:00
Smlouva o realizaci dodávky s JEOL (EUROPE) SAS icon pdf 846 kB 8.8. 2018 08:30
Faktura s JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka icon pdf 152 kB 12.12. 2018 16:45