Archiv veřejných zakázek

Přesná rozbrušovací pila a dvoukotoučová leštička

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přesná rozbrušovací pila a dvoukotoučová leštička
ID na profilu zadavatele P18V00000014
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 15:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.8. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Metalco Testing, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Metalco Testing, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přesná rozbrušovací pila a dvoukotoučová leštička" je dodávka přesné rozbrušovací pily a dvoukotoučové leštičky, včetně příslušenství, veškerých součástí i dalších komponent, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 2,93 MB 11.7. 2018 15:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 80 kB 11.7. 2018 15:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 11.7. 2018 15:30
Příloha č. 3: Čestné prohlášení icon word 60 kB 11.7. 2018 15:30
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 11.7. 2018 15:30
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 62 kB 11.7. 2018 15:30
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.7. 2018 15:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 303 kB 13.8. 2018 16:50
Smlouva o realizaci dodávky s Metalco Testing, s.r.o. icon pdf 7,37 MB 20.3. 2019 14:10
Faktura Metalco Testing, s.r.o. icon pdf 66 kB 11.3. 2019 15:20