Archiv veřejných zakázek

Syntéza práškových katalyzátorů

Základní informace o veřejné zakázce

Název Syntéza práškových katalyzátorů
ID na profilu zadavatele P18V00000015
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 15:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.8. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota 650 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů DONAU LAB, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče DONAU LAB, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Syntéza práškových katalyzátorů" je dodávka zařízení pro syntézu práškových katalyzátorů, včetně příslušenství, veškerých součástí i dalších komponent, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,18 MB 11.7. 2018 15:50
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 51 kB 11.7. 2018 15:50
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 11.7. 2018 15:50
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 60 kB 11.7. 2018 15:50
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 11.7. 2018 15:50
Příloha č. 7: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 58 kB 11.7. 2018 15:50
Příloha č. 8: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.7. 2018 15:50

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 303 kB 13.8. 2018 16:58
Smlouva o realizaci dodávky s DONAU LAB, s.r.o. icon pdf 1,96 MB 3.9. 2018 10:50
Faktura DONAU LAB, s.r.o. icon pdf 23 kB 17.12. 2018 11:20