Archiv veřejných zakázek

Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy

Základní informace o veřejné zakázce

Název Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy
ID na profilu zadavatele P18V00000019
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 18.7. 2018 17:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 27.8. 2018 10:30
Předpokládaná hodnota 3 100 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů CLASIC CZ, spol. s r.o., ZVU Engineering, a.s.
Specifikace vybraného uchazeče CLASIC CZ, spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy" je dodávka pokusné jednotky pro pyrolýzní procesy se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,53 MB 18.7. 2018 17:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 117 kB 18.7. 2018 17:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 18.7. 2018 17:30
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 18.7. 2018 17:30
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 70 kB 18.7. 2018 17:30
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 18.7. 2018 17:30
Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek icon excel 84 kB 18.7. 2018 17:30
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 126 kB 14.8. 2018 15:10
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 654 kB 14.8. 2018 15:10
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 602 kB 14.8. 2018 15:10
     Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek (verze 2) icon excel 84 kB 14.8. 2018 15:10
     Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon excel 87 kB 14.8. 2018 15:10
     Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek (verze 2) icon pdf 264 kB 14.8. 2018 15:10
     Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 264 kB 14.8. 2018 15:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Protokol o posouzení nabídek icon pdf 626 kB 4.10. 2018 10:20
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 370 kB 4.10. 2018 10:20
Posouzení splnění podmínek vybraným dodavatelem icon pdf 592 kB 4.10. 2018 10:20
Smlouva o realizaci dodávky s CLASIC CZ, spol. s r.o. icon pdf 2,65 MB 20.12. 2018 15:50
Faktura CLASIC CZ, spol. s r.o. icon pdf 296 kB 28.8. 2019 15:30
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 520 kB 31.1. 2020 11:15