Archiv veřejných zakázek

Titrátor coulometrický

Základní informace o veřejné zakázce

Název Titrátor coulometrický
ID na profilu zadavatele P18V00000017
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 16:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 10.8. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota 450 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Hanna Instruments Czech s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Hanna Instruments Czech s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Titrátor coulometrický" je dodávka coulometrického titrátoru se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,5 MB 11.7. 2018 16:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 53 kB 11.7. 2018 16:20
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 11.7. 2018 16:20
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 60 kB 11.7. 2018 16:20
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 11.7. 2018 16:20
Příloha č. 7: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 70 kB 11.7. 2018 16:20
Příloha č. 8: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.7. 2018 16:20
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 3,74 MB 19.7. 2018 21:30
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon word 53 kB 19.7. 2018 21:30
     Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (verze 2) icon word 101 kB 19.7. 2018 21:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 458 kB 13.9. 2018 18:45
Smlouva o realizaci dodávky s HANNA INSTRUMENTS Czech s.r.o. icon pdf 1,93 MB 2.10 2018 09:00
Faktura HANNA INSTRUMENTS Czech s.r.o. icon pdf 162 kB 17.12. 2018 11:20