Archiv veřejných zakázek

Datové rozvody v budově ředitelství

Základní informace o veřejné zakázce

Název Datové rozvody v budově ředitelství
ID na profilu zadavatele P19V00000008
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 6.6. 2019 12:35
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 9.7. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 1 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů AmiCom Teplice s.r.o.; LOSAN s.r.o.; Green COMunication s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče AmiCom Teplice s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Datové rozvody v budově ředitelství" je návrh a zhotovení nové počítačové sítě v budově ředitelství zadavatele dle technické specifikace veřejné zakázky.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,64 MB 6.6. 2019 12:35
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 83 kB 6.6. 2019 12:35
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 20 kB 6.6. 2019 12:35
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 62 kB 6.6. 2019 12:35
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 66 kB 6.6. 2019 12:35
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 6.6. 2019 12:35
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 icon pdf 863 kB 12.6. 2019 09:05
     Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky (verze 1) icon word 83 kB 12.6. 2019 09:05
     Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky (verze 1) icon word 16 kB 12.6. 2019 09:05
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 icon pdf 4,7 MB 26.6. 2019 09:55
     Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky (verze 2) icon excel 15 kB 26.6. 2019 09:55
     Výkresová dokumentace icon zip 571 kB 26.6. 2019 09:55

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 1,73 MB 26.7. 2019 13:35
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,62 MB 26.7. 2019 13:45
Smlouva o realizaci dodávky s AmiCom Teplice s.r.o. icon pdf 8,02 MB 28.8. 2019 15:05
Faktura AmiCom Teplice s.r.o. icon pdf 48 kB 13.12. 2019 11:00