Druh výsledku: Patent (Patent)
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

Způsob výroby vanadového katalyzátoru spočívá v tom, že se nejprve připraví roztok dusičnanu vanadylu kvantitativním vysrážením síranu barnatého z roztoku síranu vanadylu dusičnanem barnatým, vzniklá sraženina se oddělí, k získanému roztoku se přidá močovina a hydroxid zirkoničitý, vzniklá směs se zahřívá pod refluxem po dobu 1 až 8 hodin. Kapalná fáze se pak oddělí a získaná pevná fáze se promyje vodou, suší se při teplotě 80 až 120 °C po dobu 6 až 12 hodin a žíhá při teplotě 450 až 600 °C po dobu 4 až 8 hodin s nárůstem teploty 1 až 3 °C za minutu. Získaná pevná fáze se může sušit a žíhat v inertním plynu.

A process for the preparation of a vanadium catalyst is to first prepare a solution of vanadyl nitrate by quantitatively precipitating of barium sulphate from a solution of vanadyl sulphate by barium nitrate, separating the resulting precipitate, adding of urea and zirconium hydroxide to the obtained solution, and heating the mixture under reflux for 1 up to 8 hours. The liquid phase is then separated and the solid obtained is washed with water, dried at 80 to 120 ° C for 6 to 12 hours and calcined at 450 to 600 ° C for 4 to 8 hours with a temperature increase of 1 to 3 ° C per minute. The solid phase obtained can be dried and calcined in inert gas.