Praktické výstupy (přehled)

Praktické výstupy (Practical outputs)


Geopolymerní izolační nálitek pro slévárny hliníku

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Zařízení pro rychlé stanovení počáteční epoxidační aktivity katalyzátorů

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby zeolitu SSZ-13 s mechanochemickou aktivací

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

NiW/SiO2-Al2O3 katalyzátor

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby zeolitové pěny

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby vanadového katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Motorová nafta obsahující hydrogenovaný živočišný tuk

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby tvarovaného katalyzátoru s dealuminovaným zeolitem ZSM-5

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Kompozit s velkou akumulací tepla

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)