Seznam podle autora

Carmona Héctor de Paz


Výsledky stejného autora

Motorová nafta obsahující hydrogenovaný živočišný tuk

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Sulfur free supported MoCx and MoNx catalysts for the hydrotreatment of atmospheric gasoil and its blends with rapeseed oil

Fuel, Volume 254, 15 October 2019, Pages 1 - 14

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrotreatment co-processing of atmospheric gasoil with triglycerides over supported MoCx and MoNx catalysts

Poster for ICCT conference in Mikulov, Czech Republic, 2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)

Monometallic and Bimetallic Supported Carbide Catalysts in Hydrotreating of Atmospheric Gasoil and its Blends with Vegetable Oil

Poster on Symposium on catalysis, Prague, Czech Republic, 2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)

Production of second generations of biofuels by co-processing of atmospheric gasoil with rapeseed oil over supported sulphur free carbide and nitride molybdenum catalysts

Poster on EMR Conference, Malaga, Spain, 2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-136 Výroba a využití biopaliv

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Suitability of used frying oil for co-processing with atmospheric gas oil

Fuel, Vol. 214, 15 February 2018, Pages 165-173

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)