Seznam podle autora

Černý Radek


Výsledky stejného autora

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Asfaltové pojivo s depolymerizovaným polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Co-processing of Waste Cooking Oil and Light Cycle Oil with NiW/(Pseudoboehmite + SBA-15) Catalyst

Chemical Engineering and Technology, Volume42, Issue2, February 2019, Pages 512-517

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Fatigue Performance of Bituminous Binders Tested by Linear Amplitude Sweep Test

Proceedings of the 5th International Symposium on Asphalt Pavements & Environment (APE) pp 385-394

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Motorová nafta obsahující hydrogenovaný živočišný tuk

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Možnosti stanovení aplikačních teplot asfaltových pojiv pomocí reologických zkoušek

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 10

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Near-infrared spectroscopy for determining the oxidation stability of diesel, biodiesel and their mixtures

Chemical Papers, Volume 73, Pages 2987–2993(2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Porovnání aktivity sulfidických Ni-Mo/Al2O3 katalyzátorů při desulfuraci alkyldibenzothiofenů

PALIVA 11 (2019), 4., Pages 125-132

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Rapid Models for Predicting the Low-Temperature Behavior of Diesel

Chemical Engineering & Technology, Volume42, Issue4, Special Issue: CHISA 2018, April 2019, Pages 735-743

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)