Seznam podle autora

Matoušek Luboš


Výsledky stejného autora

Asfaltové pojivo s depolymerizovaným polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Možnosti stanovení aplikačních teplot asfaltových pojiv pomocí reologických zkoušek

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 10

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vliv přítomnosti kameniva a teploty na krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv při zkouškách RTFOT a RCAT

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 12

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Zrychlené testování dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru na bázi Co-Mo

PALIVA (2019), 4, Pages 118 - 124

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Modification of Bituminous Binders Using Polyphosphoric Acid (PPA)

PROCEEDINGS of the 6th International Conference on Chemical Technology, 2018, Mikulov, CZ, Pages 307-311

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Ageing of Bituminous Binders in Mixture with Different Types of Mastic

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 327-331

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Surovina pro výrobu asfaltového pojiva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Influence of Reaction Conditions and Addition of Waste Cooking Oil to Feedstock

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 332-336

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Modifikované asfaltové pojivo

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Vliv přídavku kyseliny polyfosforečné na reologické vlastnosti SBS modifikovaných asfaltových pojiv

Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 (ASPHALT PAVEMENTS 2017 Proceedings), Pragoprojekt a.s., České Budějovice, Theme 1-10, Pages 1-9

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)