Seznam podle autora

Blažek Josef


Výsledky stejného autora

Porovnání aktivity sulfidických Ni-Mo/Al2O3 katalyzátorů při desulfuraci alkyldibenzothiofenů

PALIVA 11 (2019), 4., Pages 125-132

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Zrychlené testování dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru na bázi Co-Mo

PALIVA (2019), 4, Pages 118 - 124

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Nové poznatky v oblasti dearomatizace a desulfurace komponent motorové nafty

Chemické listy; Vol 109; Issue 6; 2015; Pages 424-430

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Lehký cyklový olej a jeho vliv na HDS aktivitu katalyzátoru a obsah síry v motorové naftě

Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology; Czech Chemical Society; Mikulov 2013

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vlastnosti produktů hydrorafinace směsí atmosférického plynového oleje a lehkého cyklového oleje

Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology; Czech Chemical Society; Mikulov 2013

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)