Seznam podle autora

Bringlerová Nikola


Výsledky stejného autora

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Porovnání aktivity sulfidických Ni-Mo/Al2O3 katalyzátorů při desulfuraci alkyldibenzothiofenů

PALIVA 11 (2019), 4., Pages 125-132

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Možnosti použití alternativních metod desulfurace pohonných hmot

Chemické listy, Vol. 112, Issue 12, Pages 827-832

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Námořní palivo s aditivem

Industrial Property Office, Patent No. 32447

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-138 - Kvalita motorových paliv a podpora provozu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu hydrodesulfuračního katalyzátoru

Paliva, Vol. 10, Issue 4, Pages 128-135

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Postup hodnocení stability topného oleje

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Sirná modelová surovina obsahující dusíkatou sloučeninu

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Evaluation of Fuel Oils Stability by Total Sediments

PROCEEDINGS of the 4th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, Pages 95 - 100

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Aktuální využití a hodnocení topných olejů

Chemické listy, ročník 110 (2016), číslo 10, strana 666 - 670

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)