Seznam podle autora

Hamerníková Jana


Výsledky stejného autora

Možnosti použití alternativních metod desulfurace pohonných hmot

Chemické listy, Vol. 112, Issue 12, Pages 827-832

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu hydrodesulfuračního katalyzátoru

Paliva, Vol. 10, Issue 4, Pages 128-135

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Effect of waste tires addition on a low-temperature hydrovisbreaking process of vacuum residue

Chemical Papers, Vol. 71, Issue 6, Pages 1175-1182

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

S-Value: A Practical Approach to the Procedure for Quatifying the Intrinsic Stability of Asphaltenes in Residual Fractions

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 304-309

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Asfaltové pojivo s polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Effect of waste tires addition on a low-temperature hydrovisbreaking 1 process of vacuum residue

Chemical Papers, Pages 1-8, Slovakia

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Vliv doby skladování na účinek aditiv pro úpravu nízkoteplotních vlastností motorové nafty

Paliva, svazek 8 (2016), číslo 3, strana 84 - 89

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrovisbreaking vakuového zbytku z ruské vývozní Blend: vliv hnědého uhlí, lehkého cyklového oleje, nafta nebo navíc

Chemical Papers; Vol 69; Issue 8; 2015; Pages 1075-1083

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

SBA-15 and bentonite based catalysts used for the viscosity reduction if a REB vacuum residue using a low-temperature hydrovisbreaking process

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 131-136

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Low-temperature properties of diesel fuel containing different FAME

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 137-142

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)