Hledat praktické výstupy

Všechny výsledky: 180

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Adsorbent na bázi amorfních ternárních hydratovaných oxidů Fe-Ti-Si pro odstraňování arsenu a selenu z vod

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Amorphous nanostructured Al-Ti-Mn trimetal hydrous oxide for removal of arsenic and selenium from water

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Aplikace pro stanovení aktivity a selektivity FCC katalyzátorů testovaných v laboratorní jednotce MAT

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Software (Software)

Aplikace pro stanovení vývoje aktivity HDS katalyzátorů testovaných v pilotní jednotce

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Software (Software)

Asfaltové pojivo modifikované kyselinou polyfosforečnou

Industrial Property Office, Patent No. 32147

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo s depolymerizovaným polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo s polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo s rejuvenátorem

Autor: Jíša Petr
Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo se zlepšenou tepelnou stálostí

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Baucis R70

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Bentonit - podporované nanočástice amorfních ternárních hydratovaných oxidů Fe-Ti-Si pro odstraňování arsenu a selenu z vod

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Čištění vod kontaminovaných xylenolem sorbentem chezacarb pomocí mobilní jednotky

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Dekorační kameny, vysokoprocentní vápence a vybrané písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Specializovaná mapa (Specialized map)

Dvojitý výpal lupku pro slévárenské účely

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Dvousložková lepidla odolná vysokým teplotám

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Dvousložkové geopolymerní pojivo a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Dvousložkový injektážní prostředek

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Extrudovaný Chezacarb se sírou

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Extrudovaný Chezacarb se sulfidovým louhem

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Filtr pro zachycování rtuti a perzistentních organických polutantů ze spalin z krematorií

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Filtrační aparatura pro stanovení celkového obsahu sedimentu v topných olejích

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovací směs pro výrobu odlitků pojená anorganickým pojivem

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovací směs pro výrobu odlitků pojená organickým pojivem

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent na bázi aktivních sazí

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent rtuti

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent s aktivním Fe2O3

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Funkční vzorek bílé fasádní nátěrové hmoty

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek fasádní nátěrové hmoty určené k probarvování železitými pigmenty

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek geopolymerního pojiva určeného pro restaurování památek

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem nečistot, vyrobený s využitím extrudace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem nečistot, vyrobený s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem železa vyrobený s využitím extrudace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem železa vyrobený s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva se zvýšeným obsahem železa, vyrobený s využitím extrudace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva se zvýšeným obsahem železa, vyrobený s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek ostřiva LK-SAND na bázi hlinitokřemičitanu

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek plniva na bázi kalcinovaného lupku

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek vápenno-pucolánového pojiva určeného zejména pro výrobu omítek.

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek vápenno-pucolánového pojiva určeného zejména pro výrobu zdících malt.

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní izolační nálitek pro slévárny hliníku

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní katalyzátor z draselného vodního skla a škrobu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní katalyzátor ze sodného vodního skla

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní katalyzátor ze sodného vodního skla a škrobu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Granulovaný Chezacarb

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Granulovaný Chezacarb aditivovaný kyselinou citrónovou

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Granulovaný Chezacarb aditivovaný kyselinou sírovou

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenační katalyzátor NiMo/SBA-15

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenační katalyzátor NiMoP/Al2O3

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenation Efficiency of Molybdenum Carbides, Nitrides, and Phosphides in Stearic Acid Conversion

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Hydrogenační katalyzátor Ni/Al2O3 egg-shell typu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Impregnace vermikulitu kyselinou sírovou

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Katalyzátor 43439

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor na bázi wolframu a zirkonu, dopovaný hliníkem, na izomeraci C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor pro dehydrataci ethanolu

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)

Katalyzátor Pt/WO3-ZrO2 na bázi oxidů zirkonu a wolframu pro izomeraci lehkých parafinů C5 a C6

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Prototyp (Prototype)

Katalyzátor s obsahem wolframu (18 % hm.) a zirkonu na isomerii C6-C7 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Kobaltový katalyzátor pro Fischer-Tropschovu syntézu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Kompatibilní směs topného oleje

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Kompozit s velkou akumulací tepla

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Křemičitan železitý

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Lehčené ostřivo na bázi kaolinitu se zvýšeným obsahem hliníku vyrobené s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Lehčené ostřivo na bázi kaolinitu vyrobené s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Lehčené ostřivo na bázi kordieritu vyrobené s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Litý asfalt se sníženou teplotou aplikace

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Low-temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Mefisto L05

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Modifikované asfaltové pojivo

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Molybdenum Nitrides, Carbides and Phosphides as Highly Efficient Catalysts for Hydrodeoxygenation of Biomass

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Motorová nafta obsahující hydrogenovaný živočišný tuk

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nadouvadlo pro výrobu expandovatelného polystyrenu

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy pneumatik

Industrial Property Office, Patent No. 32461

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Námořní palivo s aditivem

Industrial Property Office, Patent No. 32447

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nanoadsorbent arzenu ve formě As (III) a As (V), způsob jeho výroby a použití

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Nanoadsorbent na bázi hydratovaných oxidů hliníku, železa a manganu pro odstraňování arsenitanů a arseničnanů z vod, způsob jeho výroby a použití

Industrial Property Office, Patent No. 307602

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Nanohydroxylapatit jako doplněk stravy proti osteoporóze

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Nanokatalyzátor pro výrobu biopaliv, způsob jeho výroby a použití

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Nanokatalyzátor TiO2 pro výrobu biopaliv

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Nestor P04

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Nestor W04

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

NiW/pseudoboehmite+SBA-15 for the Hydrotreating of Waste Sunflower Oil and/or Light Cycle Oil

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

NiW/SiO2-Al2O3 katalyzátor

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nízkoviskózní anorganické pojivo určené pro výrobu nátěrových hmot odolných vysokým teplotám

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Odstraňování dioxinů ze spalin z aglomeračních pasů hutních provozů

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Pojivo ß-belit-metakaolinit-vápenný hydrát

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Postup a zařízení pro stanovení vybraných katalytických jedů v propylenu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Postup hodnocení stability topného oleje

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Postup zrychleného stanovení dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Preparát pro komplexní výživu kostí

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Regenerace směsných odpadních mořících lázní

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Saze demetalizované mokrou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Saze demetalizované suchou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně sorpčním způsobem v dynamickém uspořádání

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Simulation of biomass partial oxidation

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Simulation of hydrogen production by biomass partial oxidation

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)