Seznam podle autora

Lederer Jaromír


Výsledky stejného autora

Acid-modified phonolite and foamed zeolite as supports for NiW catalysts for deoxygenation of waste rendering fat

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis volume 126, pages773–793(2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Acid-modified phonolite and Foamed zeolite as supports for NiW catalysts for deoxygenation of waste rendering fat

Book of Abstracts. 1st International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2018, Budapest (Hungary)

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Direct Brown Coal Liquefaction in Tetralin. Products Yields Analysis

PROCEEDINGS of the 6th International Conference on Chemical Technology, 2018, Mikulov, CZ, Pages 282-287

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Nanoadsorbent na bázi hydratovaných oxidů hliníku, železa a manganu pro odstraňování arsenitanů a arseničnanů z vod, způsob jeho výroby a použití

Industrial Property Office, Patent No. 307602

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Catalytic Hydrotreating of Light Cycle Oil and Its Mixture with Atmospheric Gas Oil

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 1-6

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Modified hydrotalcites as precursors for catalysts effective in the hydrogenolysis of glycerol to 1,2-propanediol

Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis, Vol. 122, Issue 2, Pages 803-817

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Reaction Conditions Evaluation of Heterogeneous Catalysed Aldol Condensation of Furfural with Acetone

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 389-395

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-120: Management of additives for Fuels blending

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě od dílo 16-121: Zvýšení efektivity a nové scénáře využívání vodíkových plynů v rámci Chemparku Záluží

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-122: Fuel oils quality and production

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)