Seznam podle autora

Lederer Jaromír


Výsledky stejného autora

Tříděný granulovaný adsorbent

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Filtr pro zachycování rtuti a perzistentních organických polutantů ze spalin z krematorií

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent na bázi aktivních sazí

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent rtuti

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Generalized model of hydrocarbons pyrolysisi using automated reactions network generation.

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH; Vol 52; Issue 44; 2013; Pages 15407-15416

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

New Forms of Carbon Black Chezacarb®

PROCEEDINGS OF THE 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY; Czech Chemical Society; Mikulov 2013; Pages 17-22

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové projekty BU I (VÚAnCh) – 2013; číslo smlouvy C 13067V

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové projekty BU II (VÚAnCh) – 2013; číslo smlouvy C 13063V

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Vývojové úkoly pro URTE (VÚAnCh) – 2013; číslo smlouvy C 13064V

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Výroba aktivního uhlíku Chezacarb s definovanou granulometrií

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)