Seznam podle autora

Nečesaný František


Výsledky stejného autora

Hydrogen or Soot?: Partial Oxidation of High-boiling Hydrocarbon Wastes

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly; Vol.29; Issue 1; Pages 5-11

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Black and white oils partial oxidation on pilot plant unit

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 20-25

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Partial oxidation of high-boiling hydrocarbon mixtures in the pilot unit

Chemical Papers; Vol 68; 2014; Pages 1701-1706

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Zpracování pyrolýzního topného oleje procesem POX

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Způsob a zařízení pro odstraňování dioxinů a rtuti z plynů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Filtr pro zachycování rtuti a perzistentních organických polutantů ze spalin z krematorií

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nové environmentální aplikace petrochemických sazí CHEZACARB

APROCHEM 2012; CSVTS Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Nové environmentální techniky s použitím sazí Chezacarb

Odpadové fórum 2012; CEMC Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Nové environmentální techniky s použitím sazí Chezacarb®

Chemické listy; Vol 106; Issue 6; 2012; Pages 578-578

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Odstraňování dioxinů ze spalin z aglomeračních pasů hutních provozů

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)