Seznam podle autora

Kukačka Jan


Výsledky stejného autora

Čištění vod kontaminovaných xylenolem sorbentem chezacarb pomocí mobilní jednotky

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Využití sazí Chezacarb® k čištění vod kontaminovaných organickým znečištěním

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Poster (Poster)

Nové environmentální techniky s použitím sazí Chezacarb®

Chemické listy; Vol 106; Issue 6; 2012; Pages 578-578

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Využití Chezacarb® jako vysoce účinného sorbentu v životním prostředí

Odpadové fórum; Vol 13; Issue červen 2012; Pages 30-31

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)