Seznam podle autora

Hanika Jiří


Výsledky stejného autora

Hydrogen or Soot?: Partial Oxidation of High-boiling Hydrocarbon Wastes

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly; Vol.29; Issue 1; Pages 5-11

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Black and white oils partial oxidation on pilot plant unit

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 20-25

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

CFD Model of HDS catalyst Test in Trickle-bed reactor

21st International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA); Česká společnost chemického inženýrství; Praha 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Partial oxidation of high-boiling hydrocarbon mixtures in the pilot unit

Chemical Papers; Vol 68; 2014; Pages 1701-1706

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Simulation of HDS Tests in Trickle-Bed Reactor

4th International Conference on Simulation and Modeling Methologies, Technologies and Applications (Simultech 2014); SCITEPRESS; 2014; Pages 739-744

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Zpracování pyrolýzního topného oleje procesem POX

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Výzkumná podpora POX včetně výroby sazí. Závěrečná zpráva za rok 2013

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vliv hydrodynamiky na HDS testy ve zkrápěném reaktoru

APROCHEM 2012; CSVTS Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Způsob výroby vodíku parciální oxidací vysokovroucích uhlovodíkových směsí a biomasy a zařízení k provádění způsobu

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby vodíku parciální oxidací vysokovroucích uhlovodíkových směsí a bionafty

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Patent (Patent)