Seznam podle autora

Prokešová Aneta


Výsledky stejného autora

Předpověď životnosti hydrodesulfuračních katalyzátorů ze zrychlené deaktivace

Chemické listy, ročník 110 (2016), číslo 9, strana 641 - 644

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

The physico-chemical structure and activity of hydrodesulphurization catalysts aged by accelerated method

Catalysis Today; Vol. 256; Issue 2; 2015; Pages 261-268

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Experimental and industrial deactivation of HDS catalysts in the production of diesel fuel

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 85-90

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Verification of methodology for accelerated activity tests of HDS catalysts

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 15-20

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Aplikace pro stanovení vývoje aktivity HDS katalyzátorů testovaných v pilotní jednotce

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Software (Software)

CFD Model of HDS catalyst Test in Trickle-bed reactor

21st International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA); Česká společnost chemického inženýrství; Praha 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Determination of hydrodesulfurization kinetic parameters

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 120-123

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Kinetics of Hydrodesulphurization proces-Sulphur Removing from Heterocyclic Aromatic Compounds in Gas Oil

21st International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA); Česká společnost chemického inženýrství; Praha 2014; Pages 81-86

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Postup zrychleného stanovení dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Simulation of HDS Tests in Trickle-Bed Reactor

4th International Conference on Simulation and Modeling Methologies, Technologies and Applications (Simultech 2014); SCITEPRESS; 2014; Pages 739-744

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)