Seznam podle autora

Veselý Václav


Výsledky stejného autora

Hydrogen or Soot?: Partial Oxidation of High-boiling Hydrocarbon Wastes

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly; Vol.29; Issue 1; Pages 5-11

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Partial oxidation of high-boiling hydrocarbon mixtures in the pilot unit

Chemical Papers; Vol 68; 2014; Pages 1701-1706

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Black and white oils partial oxidation on pilot plant unit

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 20-25

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Zpracování pyrolýzního topného oleje procesem POX

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Způsob výroby vodíku parciální oxidací vysokovroucích uhlovodíkových směsí a biomasy a zařízení k provádění způsobu

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby vodíku parciální oxidací vysokovroucích uhlovodíkových směsí a bionafty

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Patent (Patent)

Hydrogen production via synthetic gas by biomass/oil partial oxidation

Chemical Engineering Journal; Vol 176-177; 2011; Pages 286-290

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Simulace parciální oxidace biomasy

AAPROCHEM 2011; M+P Copier; Kouty nad Desnou 2011; Pages 173-180

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Simulation of biomass partial oxidation

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Simulation of hydrogen production by biomass partial oxidation

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)