Seznam podle autora

Jíša Petr


Výsledky stejného autora

Asfaltové pojivo s depolymerizovaným polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Fatigue Performance of Bituminous Binders Tested by Linear Amplitude Sweep Test

Proceedings of the 5th International Symposium on Asphalt Pavements & Environment (APE) pp 385-394

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Možnosti stanovení aplikačních teplot asfaltových pojiv pomocí reologických zkoušek

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 10

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vliv přítomnosti kameniva a teploty na krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv při zkouškách RTFOT a RCAT

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 12

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Asfaltové pojivo modifikované kyselinou polyfosforečnou

Industrial Property Office, Patent No. 32147

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Modification of Bituminous Binders Using Polyphosphoric Acid (PPA)

PROCEEDINGS of the 6th International Conference on Chemical Technology, 2018, Mikulov, CZ, Pages 307-311

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva k projektu na základě objednávky 1/952/2018/RGP_Testování nemodifikovaných a modifikovaných silničních asfaltů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě č. 17-133_VBU, asfalty, topné oleje a optimalizace POX_2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Surovina pro výrobu asfaltového pojiva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Ageing of Bituminous Binders in Mixture with Different Types of Mastic

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 327-331

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)