Seznam podle autora

Jíša Petr


Výsledky stejného autora

Asfaltové pojivo se zlepšenou tepelnou stálostí

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Effect of waste tires addition on a low-temperature hydrovisbreaking process of vacuum residue

Chemical Papers, Vol. 71, Issue 6, Pages 1175-1182

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Influence of Reaction Conditions and Addition of Waste Cooking Oil to Feedstock

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 332-336

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Low-temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Modifikované asfaltové pojivo

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

S-Value: A Practical Approach to the Procedure for Quatifying the Intrinsic Stability of Asphaltenes in Residual Fractions

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 304-309

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-124: VBU, bitumen and POx optimization support

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Stanovení hodnot pro novou generaci evropských norem − výstupy z porovnávacích zkoušek asfaltových pojiv

Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 (ASPHALT PAVEMENTS 2017 Proceedings), Pragoprojekt a.s., České Budějovice, Theme 3-2, Pages 1-9

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vliv přídavku kyseliny polyfosforečné na reologické vlastnosti SBS modifikovaných asfaltových pojiv

Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 (ASPHALT PAVEMENTS 2017 Proceedings), Pragoprojekt a.s., České Budějovice, Theme 1-10, Pages 1-9

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vliv přídavku rejuvenátorů na složení a vlastnosti zestárnutých asfaltových pojiv

Silniční obzor, Vol. 2017, Issue 2, Pages 35 - 38

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)