Seznam podle autora

Hájek Jiří


Výsledky stejného autora

Souhrnná výzkumná zpráva k objednávce 45299167, Short testing of HDS catalyst

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě 17-135, Testování odsiřovacích katalyzátorů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě 17-143, Dynamické modelování

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-142 Spolana – mapování výroby kaprolaktamu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-120: Management of additives for Fuels blending

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě od dílo 16-121: Zvýšení efektivity a nové scénáře využívání vodíkových plynů v rámci Chemparku Záluží

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-122: Fuel oils quality and production

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-123: Monitoring of sulphur compounds in middle distillates

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-124: VBU, bitumen and POx optimization support

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-125: Výroba biopaliv v UNIPETROLu

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)