Seznam podle autora

Kundertová Naděžda


Výsledky stejného autora

Souhrnná výzkumná zpráva k objednávce 45299167, Short testing of HDS catalyst

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě 17-135, Testování odsiřovacích katalyzátorů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-085 - Vyhodnocení vlastností a zpracovatelnosti oleje z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové úkoly pro URTE-RAF – VÚAnCh (2015)

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Hydrogenační komory - zvýšení výtěžku středně-vroucích frakcí, prodloužení provozního cyklu a alternativní katalyzátor

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Testing of HDS Catalysts Under Conditions of Unit 2514

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Porovnání zkrápěného a vzestupného toku suroviny v laboratorních reaktorech

Paliva; Vol 4; Issue 3 (2012); Pages 81-87

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Testing of hydrocracking catalysts under condition of Chamber 11

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vývoj metodiky pro zrychlené testování odsiřovacích katalyzátorů

APROCHEM 2012; CSVTS Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Výzkum hodnotících parametrů pro stanovení kvality olejových hydrogenátů

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)