Seznam podle autora

Pšenička Martin


Výsledky stejného autora

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Co-processing of Waste Cooking Oil and Light Cycle Oil with NiW/(Pseudoboehmite + SBA-15) Catalyst

Chemical Engineering and Technology, Volume42, Issue2, February 2019, Pages 512-517

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Rapid Models for Predicting the Low-Temperature Behavior of Diesel

Chemical Engineering & Technology, Volume42, Issue4, Special Issue: CHISA 2018, April 2019, Pages 735-743

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Porovnání aktivity sulfidických Ni-Mo/Al2O3 katalyzátorů při desulfuraci alkyldibenzothiofenů

PALIVA 11 (2019), 4., Pages 125-132

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy pneumatik

Industrial Property Office, Patent No. 32461

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

NiW/pseudoboehmite+SBA-15 for the Hydrotreating of Waste Sunflower Oil and/or Light Cycle Oil

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-085 - Vyhodnocení vlastností a zpracovatelnosti oleje z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-138 - Kvalita motorových paliv a podpora provozu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)