Seznam podle autora

Štěpánek Kamil


Výsledky stejného autora

Aldol Condensation of Cyclohexanone and Furfural in Fixed-Bed Reactor

Catalysts 2019, 9(12), 1068, Pages 1 - 16

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Rapid Models for Predicting the Low-Temperature Behavior of Diesel

Chemical Engineering & Technology, Volume42, Issue4, Special Issue: CHISA 2018, April 2019, Pages 735-743

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-140 - Nové analytické metody

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Egg-shell Ni/Al2O3 Catalyst for the Hydrogenation of Mixed C5 Alkenes

Universal Journal of Chemistry, Vol. 5, Issue 1, Pages 19-28

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Nadouvadlo pro výrobu expandovatelného polystyrenu

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Charakterizace stabilizačních směsí pro polyolefiny pomocí disperzního Ramanova mikroskopu

CHEMAGAZÍN; Vol XXV; Issue 6; 2015; Pages 27-29

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrogenation of C4 Alkenes

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 10-14

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Analysis of Petrochemical Feedstock and Products by Near Infrared Spectrometry

Petroleum & Coal; Vol 56; 2014; Pages 378-382

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrogenační katalyzátor Ni/Al2O3 egg-shell typu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Kinetics of Gas Phase Hydrogenation of C5 alkenes

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 14-19

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)