Seznam podle autora

Morávek Pavel


Výsledky stejného autora

Egg-shell Ni/Al2O3 Catalyst for the Hydrogenation of Mixed C5 Alkenes

Universal Journal of Chemistry, Vol. 5, Issue 1, Pages 19-28

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Nadouvadlo pro výrobu expandovatelného polystyrenu

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Hydrogenation of C4 Alkenes

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 10-14

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Hydrogenační katalyzátor Ni/Al2O3 egg-shell typu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Kinetics of Gas Phase Hydrogenation of C5 alkenes

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 14-19

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Possibilities of 1,3-butadiene Production by Oxidehydrogenation Butane-Butene Fraction

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 66-70

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Technologie hydrogenace C5 frakce se zmenšeným obsahem dienů v surovině na katalyzátoru CHEROX 3902 (typ "eggshell") za podmínek vedoucích k minimalizaci obsahu olefinů v produktu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Manufacture of TAME from pyrolysis C5 fraction using the skeletal isomerization of linear pentene

Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology; Czech Chemical Society; Mikulov 2013; Pages 36-40

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Využití externích surovin při výrobě aromátů v rámci pyrolýzní jednotky UNIPETROL.

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Využití reformátu jako alternativní a doplňkové suroviny pro výrobu benzenu procesem Pyrotol

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)