Seznam podle autora

Fiedlerová Marcela


Výsledky stejného autora

Determination of Total Sulfur and Nitrogen Content in a Feedstock for Hydrocracking Unit by Near Infrared Spectroscopy

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 208 - 213

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Near-infrared spectroscopy as a rapid tool for water content analysis in the partial oxidation of ethanol

Spectroscopy Letters (An International Journal for Rapid Communication), Volume 52, 2019 - Issue 9, Pages 533 - 540

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Near-infrared spectroscopy for determining the oxidation stability of diesel, biodiesel and their mixtures

Chemical Papers, Volume 73, Pages 2987–2993(2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-140 - Nové analytické metody

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Charakterizace stabilizačních směsí pro polyolefiny pomocí disperzního Ramanova mikroskopu

CHEMAGAZÍN; Vol XXV; Issue 6; 2015; Pages 27-29

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Modification of Carbon Materials by Inorganic Acids

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 31-36

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)