Seznam podle autora

Šimek Josef


Výsledky stejného autora

Determination of Total Sulfur and Nitrogen Content in a Feedstock for Hydrocracking Unit by Near Infrared Spectroscopy

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 208 - 213

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Optimalizace surovin pro ethylenovou jednotku

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vývoj analytických metod pro analytické hodnocení výševroucích uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)