Seznam podle autora

Šafář Jan


Výsledky stejného autora

Acid and Thermal Treatment of Alkali-Activated Zeolite Foams

Minerals 2019, 9(12), 719, Pages 1 -19

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Clinoptilolite foams prepared by alkali activation of natural zeolite and their post-synthesis modifications

Microporous and Mesoporous Materials, Volume 282, 1 July 2019, Pages 169-178

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Comparison of kaolin and kaolinitic claystones as raw materials for preparing metakaolinite-based geopolymers

Ceramics-Silikáty 63 (1), Pages 110-123 (2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Modifikované alkalicky aktivované zeolitové pěny: I. Příprava a charakterizace

Chemické listy, Vol. 113, Issue 2, Pages 111-116

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Optimalizace surovin pro ethylenovou jednotku

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vývoj analytických metod pro analytické hodnocení výševroucích uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Výzkumné a technické práce v oblasti hlubokého čištění propylenu

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)