Seznam podle autora

Bezucha Petr


Výsledky stejného autora

Comparison of kaolin and kaolinitic claystones as raw materials for preparing metakaolinite-based geopolymers

Ceramics-Silikáty 63 (1), Pages 110-123 (2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Leachability of the metakaolinite-rich materials in different alkaline

Materials Today Communications, Volume 21, December 2019, Pages 1- 9

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

WASTE FORUM – recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii, ročník 2016, číslo 2, strana 58 - 65

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Zařízení pro ohřev chemicky agresivních médií

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob neutralizace odpadních oplachových vod z moříren nerezových ocelí

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Patent (Patent)

Lehčené ostřivo na bázi kaolinitu se zvýšeným obsahem hliníku vyrobené s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Lehčené ostřivo na bázi kaolinitu vyrobené s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Lehčené ostřivo na bázi kordieritu vyrobené s využitím peletizace

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014; České ekologické manažerské centrum; Hustopeče 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem nečistot, vyrobený s využitím extrudace

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)